Propatent - Oceňování nehmotného majetku

Naše služby

Oceňování nehmotného majetku

Existuje řada druhů nehmotného majetku evidovaných nebo neevidovaných v účetní evidenci:
 • ochranné známky
 • výsledky výzkumu a vývoje
 • software
 • výrobně technické poznatky
 • know-how
 • licence
 • patenty
 • goodwill
 • aj.
Ocenění nehmotného statku je vhodné například při:
 • prodeji
 • fúzi či převzetí společnosti
 • udělování licencí
 • při zamýšlené zástavě ochranné známky
 • při dědictví
 • strategickém rozhodování o budoucnosti firmy
 • zahrnutí nehmotného majetku do účetnictví a auditu
Při oceňování využíváme mezinárodně uznávané oceňovací přístupy a metody podle Zákona o oceňování majetku.

ProPatent