Propatent - Licenční smlouvy

Naše služby

Licenční a jiné smlouvy

Licenční smlouvou je poskytováno právo k využívání předmětu vynálezu, užitného nebo průmyslového vzoru nebo ochranné známky. Další formou licence je poskytnutí nechráněných, ale utajených výrobních a jiných poznatků - tj. know-how. Vedle klasických typů licence, existuje speciální typ smíšené licence - franchising.

Licenční smlouvou lze právo na používání pouze pronajmout, nelze jej prodat.

Účinnost

Předpokladem účinnosti licence u průmyslových práv vůči třetím osobám je zápis licence do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Licence k ochranné známce se zapisuje do známkového rejstříku, k vynálezu do patentového rejstříku, licence k užitnému vzoru do rejstříku užitných vzorů a licence k průmyslovému vzoru se zapisuje do rejstříku průmyslových vzorů.

Zástupci


ProPatent