Propatent - Kontaktujte nás

Kontakt

Kancelář

Pod Pekařkou 107/1
Praha 4 – Podolí
PSČ 147 00

Telefon: +420 222 517 592
Telefon: +420 272 926 528
Fax: +420 222 517 592
E-mail: info@propatent.cz

Plná moc

O nás

Patentová, známková a grafická kancelář byla založena v roce 1991, název PROPATENT chráněný ochrannou známkou používá od roku 2001.

Náš tým se zabývá všemi službami v oblasti vynálezů, průmyslových a užitných vzorů a ochranných známek již od roku 1991. Spolupracujeme s mnoha odborníky u nás i v zahraničí ve všech právních oblastech a oborech techniky. Během naší existence jsme zaregistrovali přznačnné množství národních a mezinárodních ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů. Dále zastupujeme své klienty při sporech a soudních řízeních. Zajišťujeme registraci ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů prostřednictvím našich zahraničních partnerů po celém světě.
Naše klienty zastupujeme před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) se sídlem ve Španělsku u přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů ve státech Evropské unie.

Pro české i zahraniční klienty zajišťujeme u Evropského patentového úřadu získání Evropského patentu.


Přihlašujeme vynálezy do zahraničí i smlouvou PCT.

Ing. Vlasta Sedláčková

  • Patentový zástupce pro ČR
  • Evropský patentový zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory
Vlasta Sedláčková po absolvování technického a průmyslově právního vzdělání a praxi ve Středisku pro vynálezy v zemědělství v roce 1991 založila Patentovou, známkovou a grafickou kancelář, s pozdějším názvem PROPATENT. Oblast její více než dvacetileté praxe zahrnuje především průmyslové vzory a ochranné známky národní, mezinárodní a komunitární, spory před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a Organizací pro harmonizaci vnitřního trhu Evropské Unie (OHIM) v Alicante, spolupráci se zahraničními kolegy a veškerou praxi spojenou s problematikou ochranných známek včetně rešerší, převodů, sporů, licencí a oceňování.

E-mail: sedlackova@propatent.cz
Telefon: +420 604 752 159

JUDr. Matěj Sedláček
  • Právník
  • Patentový zástupce pro ČR
  • Evropský patentový zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory
Matěj Sedláček po právním vzdělání pracoval v průběhu své praxe dva roky jako advokátní koncipient, pro australskou advokátní a patentovou kancelář Philips Ormonde & Fitzpatrick, vládní agenturu CzechInvest jako ředitel odboru legislativy a v současné době je partnerem kanceláře PROPATENT.
Svojí činnost především zaměřuje na licenční smlouvy, národní a mezinárodní ochranné známky, komunitární ochranné známky, autorská práva, nekalou soutěž, komunitární a mezinárodní průmyslové vzory, soudní spory v oblasti práva průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže, spory před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a OMPI (Organizací pro harmonizaci vnitřního trhu Evropské unie v Alicante). Ovládá angličtinu a španělštinu.

E-mail: sedlacek@propatent.cz
Telefon: +420 603 168 446
Mgr. Markéta Shubik
  • Známková zástupkyně pro Evropskou Unii a ČR
Markéta Shubik vystudovala bakalářské studium mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické a magisterské studium v oboru průmyslovém právo na Metropolitní Univerzitě. Je absolventem prestižního kurzu duševního vlastnictví Světové organizace duševního vlastnictví WIPO v Ženevě. Její specilizací jsou především ochranné známky a řešení problematiky falzifikátů a napodobenin v České republice a Evropské Unii. Je členkou LES ČR (Licensing Executive Society). Plynně mluví anglicky, rusky a studuje francouzštinu.

E-mail: shubik@propatent.cz
Telefon: +420 777 164 145

Externí spolupracovníci

  • Ing. Václav Kratochvíl
  • Ing. Vladimír Čmejla
  • Catalina Peňa Serna
  • Ing. Jaroslav Novotný

ProPatent